فهرست اخبار فهرست اخبار

در كميته بازاريابي خراسان رضوي صورت گرفت

بررسي راهكارهاي بازاريابي (طرح 2 و 1)

با توجه به ارائه محصولات جديدهمچون سپرده كوتاه مدت طرح 1و2 ، انجام بازاريابي هاي جديد و جذب منابع با تلاش گروهي كاركنان شعب و پيگيري هاي ستاد براي ارتقائ جايگاه شعب مورد انتظار است .

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، حميدرضا همت آبادي معاون مالي و فناوري اطلاعات مديريت در نشست كميته بازاريابي كه با حضور اعضاي اصلي كميته و روساي شعب منتخب مشهد برگزار شدبا بيان اين مطلب ،اولين وظيفه بانك ها و موسسات مالي و اعتباري را جذب منابع و پس از آن تخصيص و ارائه ساير خدمات دانست.

 در اين نشست پيشنهادهاي مختلفي  از جمله افتتاح سپرده كوتاه مدت طرح 1 و 2 براي مشترياني كه قصد فسخ حساب خود را دارند ، تشريح مزاياي  اين حساب از جمله عقد مرابحه عام و سهولت در پرداخت تسهيلات ، فراهم شدن امكان استفاده از اين تسهيلات براي غير از بستگان درجه يك و امكان پرداخت تسهيلات مضاربه شش ماهه با قابليت تمديد و همچنين عقود مشاركتي با سررسيد يكساله به منظور امكان بهره برداري بيشتر از  اين طرح شد.

 

                        

آخرین بروزرسانی 1398/8/30