فهرست اخبار فهرست اخبار

قدرداني اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از عملكرد مديريت استان

معاون توسعه مديريت و منابع انساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي با تقدير از فعاليت هاي ارزشمند بانك مسكن ، خواستار افزايش تعامل شد.

به گزارش روابط عمومي خراسان رضوي،  حسيني معاون توسعه مديريت و منابع انساني اداره كل راه و شهرسازي، اين مطلب را در نشستي  كه به منظور بررسي مسائل مشترك اين مديريت با اداره كل راه و شهرسازي استان و با حضور مسعودي  رئيس اداره توسعه منابع انساني و طاهرقائيني رئيس شعبه بلوار خيام مشهد  برگزار شد عنوان كرد .

معاون توسعه مديريت و منابع انساني اداره كل راه و شهرسازي گفت : يكي از دغدغه هاي ما در جهت اجراي بهتر پروژه ها تامين مالي پيمانكاران مي باشدكه اميدواريم با هماهنگي با بانك مسكن بتوانيم قدم هاي موثري را در اين خصوص برداريم

محمد پور قرباني معاون اجرائي مديريت  نيز گفت : با توجه به اهداف و حوزه كاري مشترك اداره راه و شهرسازي با بانك مسكن، اين اداره از اهميت ويژه براي بانك برخوردار است و كاركنان آن نيز هميشه در گروه مشتريان هدف بانك  قرار دارند .

پورقرباني ادامه داد : تعامل بيشتر بانك مسكن و راه وشهرسازي علاوه بر تسهيل در جهت تحقق اهداف مشترك مي تواند زمينه  ارائه خدمات مطلوبتر براي كاركنان اين اداره را نيز فراهم سازد.

در اين ديدار  همچنين موضوعاتي از قبيل راهنمايي پيمانكاران جهت استفاده از خدمات بانك مسكن و افتتاح حساب جوانان براي كاركنان و فرزندان اين اداره مطرح و بررسي شد.

آخرین بروزرسانی 1398/9/7