پذيرندگان برتر مشهدي تقدير شدند

پذيرندگان برتر مشهدي تقدير شدند

مديريت خراسان رضوي با ايجاد ارتباط مؤثر با مشتريان ، از تعدادي از پذيرندگان برترpos فروشگاهي با اهدا هدايايي تقدير كرد.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، كاركنان دايره ارتباطات و بازاريابي به همراه نماينده شركت ناواكو و ريس شعبه قائم مشهد به محل كار مشتريان مراجعه  كرده و با اهدا هدايايي ، به بررسي پيشنهادات و انتقادات آنها پرداختند. شعبه قائم مشهد در بخش  pos فروشگاهي در بين شعب استان از عملكرد مطلوبي برخوردار بوده است .

 

آخرین بروزرسانی 1398/3/29