با ترويج بانكدار مجازي،هزينه ها را كاهش دهيد

معاون مالي و فناوري خراسان رضوي :

با ترويج بانكدار مجازي،هزينه ها را كاهش دهيد

توجه به بانكداري الكترونيك باعث كاهش بسياري از هزينه ها و همچنين موفقيت بانك در ساير بخشها مي شود .

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، در نشست كميته بازاريابي كه با حضور اعضاي اصلي كميته و رؤساي شعب منتخب مشهد  برگزار شد حميدرضا همت آبادي معاون مالي و فناوري مديريت با بيان اين مطلب گفت :  با توجه به قابليت هاي خدمات بانكداري مجازي بانك به ويژه اينترنت بانك، بازاريابي ويژه در اين زمينه و فراگير كردن آن در بين مشتريان ضروري است و لازم است تمامي كاركنان صف و ستاد با برنامه ريزي آن را محقق كنند.

 معاون مالي و فناوري مديريت  همچنين بر لزوم تلاش بيشتر شعب به منظور بازاريابي و صدور ضمانتنامه به عنوان يكي از اهداف ابلاغي بانك تاكيد كرد.

سپس هادي عبدي از كاركنان دايره ارتباطات و بازاريابي ضمن تشريح مصوبات جلسه قبل، دستور جلسه را با موضوع (( بازاريابي ضمانتنامه و توسعه خدمات بانكداري الكترونيك)) بيان كرد.

همچنين در اين جلسه از محسن خوشدل از كاركنان شعبه ميدان امام خميني مشهد به دليل بازاريابي هاي مؤثر و رفتار مشتري مدارانه با اهداي هدايايي تقدير شد.

در اين جلسه مصوبات و پيشنهاداتي از جمله شناسايي شركت ها، ادارات و سازمان هاي محدوده شعبه به منظور انجام مذاكرات بازاريابي، فعالسازي خدمات بانكداري مجازي  همزمان با افتتاح حساب و يا تشكيل خدمات بانكداري مجازي  همزمان با افتتاح حساب و يا تشكيل پرونده تسهيلاتي براي مشتريان،  راهنمايي مشتريان در خصوص سامانه اينترنت بانك، پيگيري دستگاه هاي كم كارو تلاش در جهت افزايش تراكنش ها، امكان ارائه و نصب نرم افزار USSD وQR، صدور ضمانتنامه براي مشترياني كه قصد سفر به خارج از كشور را دارند ، بررسي ضمانتنامه هاي صادره  قبلي و مذاكره با مشتريان آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنين در اين جلسه از محسن خوشدل از كاركنان شعبه ميدان امام خميني مشهد به دليل بازاريابي هاي مؤثر و رفتار مشتري مدارانه با اهدا هديه تقدير شد.

 

 

 

آخرین بروزرسانی 1398/4/11