دانش آموزان مشهدي با خدمات بانكي آشنا شدند

دانش آموزان مشهدي با خدمات بانكي آشنا شدند

دانش آموزان مدرسه شمس توس با حضور در شعبه بلوار وكيل آباد مشهد با خدمات بانكي بانك مسكن آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، به منظور آشنايي با سيستم بانكي و نحوه خدمات دهي بانك ها به مشتريان ، دانش آموزان مدرسه شمس توس با در دست داشتن مدارك افتتاح حساب به شعبه بلوار وكيل آباد مشهد مراجعه كرده و پس از گرفتن شماره صندوق نسبت به افتتاح حساب اقدام كردند

در اين بازديد محمد رضا عباسي رييس شعبه توضبحاتي را در خصوص مراحل افتتاح حساب و شرايط حساب پس انداز جوانان به دانش آموزان ارائه كرد.

آخرین بروزرسانی 1398/5/31