برنامه ريزي مدون به ارتقاي درجه شعبه كمك ميكند

معاون مديريت خراسان رضوي :

برنامه ريزي مدون به ارتقاي درجه شعبه كمك ميكند

معاون مالي و فناوري اطلاعات مديريت خراسان رضوي بر بررسي وضعيت شعب و برنامه ريزي به منظور ارتقاء جايگاه آن تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي خراسان رضوي، حميد رضا همت آبادي معاون مالي و فناوري اطلاعات استان اين مطلب را در نشست كميته بازاريابي اين مديريت كه با موضوع (( ارتقاء جايگاه شعبه در حوزه هاي منابع، مصارف، وصول مطالبات و بانكداري الكترونيك)) با حضور رؤساي دواير مديريت و رؤساي شعب منتخب برگزار شد عنوان كرد.

 وي افزود : با  توجه به اينكه درجه بندي شعب  بر اساس عملكرد آنها در بخش هاي مختلف منابع، مصارف، وصول مطالبات و خدمات آنها صورت مي پذيرد، برنامه ريزي مدون و رصد مستمر آمار در اين راستا امري ضروري و اجتناب ناپذير است .

معاون مالي و فناوري اطلاعات استان تلاش گروهي كاركنان صف و ستاد را  براي حفظ و ارتقاء درجه شعب خواستار شد و بر برنامه ريزي به منظور جذب منابع با استفاده از انواع سپرده هاي ممتاز، صندوق آباد، اوراق گواهي سپرده و صندوق مشترك بانك مسكن، صدور ضمانتنامه، توسعه بانكداري الكترونيك، افزايش تعداد حساب هاي افتتاحي و پيگيري مستمر پرونده هاي مطالباتي تاكيد  كرد.

آخرین بروزرسانی 1398/11/1