پشتیبانی از شعب ، اولین ماموریت کارکنان مدیریت است.

تقوی ، مدیر خراسان رضوی :

پشتیبانی از شعب ، اولین ماموریت کارکنان مدیریت است.

مدیر خراسان رضوی پشتیبانی مناسب از شعب و ایجاد فضای کاری مناسب برای کارکنان را اولین ماموریت و وظیفه ستاد مدیریت دانست.

به گزارش روابط عمومی خراسان رضوی مصطفی تقوی مدیر شعب استان درنشستی که به منظور بررسی مسائل جاری بانک و با حضور معاونان مدیریت، رئیس حوزه حراست استان و روسای دوایر مدیریت برگزار شد گفت : همانگونه که موفقیت یک بانک تا حدود زیادی در گرو عملکرد شعب آن است، موفقیت شعب نیز مرهون عملکرد مدیریت و کارکنان آن است.

وی ادامه داد : در شرایطی که کارکنان بانک ها ساعات زیادی از وقت روزمره خود را در فضای بانک می گذرانند، ایجاد فضای خانوادگی و سرشاز از همدلی برای کارکنان از اولویت زیادی برخوردار است.

مدیر شعب استان ، راهبری و هدایت فعالیت های شعب، پاسخگویی مناسب و به موقع به مکاتبات شعب و برنامه ریزی در جهت افزایش دانش شغلی و انگیزه کارکنان را از اولویت های مهم مدیریتی دانست و بر تلاش تمامی کارکنان دوایر مدیریت در جهت تحقق آنها تاکید کرد.

آخرین بروزرسانی 1400/3/4