صعود كاركنان خراسان رضوي به قله نظرگاه

صعود كاركنان خراسان رضوي به قله نظرگاه

كاركنان مديريت به قله نظرگاه شهرستان سبزوار صعود كردند
روابط عمومي مديريت شعب خراسان رضوي خبر داد : در راستاي توجه به سلامت نيروي انساني و به منظور بسط و گسترش روحيه نشاط و شادابي در بين كاركنان بانك  اميررضا سهرابي و هادي طزري از كاركنان اين مديريت به قله نظرگاه شهرستان سبزوار صعود كردند.  گفتني است اين قله در استان خراسان رضوي و به ارتفاع 2858 متر مي باشد.
آخرین بروزرسانی 1395/11/3