تقدير از مشتري ويژه مشهدي

تقدير از مشتري ويژه مشهدي

روابط عمومي مديريت خراسان رضوي از قدرداني از مشتري هدف شعبه قائم مشهد در سالروز تولد وي خبر داد
 بر اساس اين گزارش در اين مراسم كه در راستاي بازاريابي و مشتري مداري با هدف ايجاد رابطه پايدار و حفظ مشتريان خاص و تقدير از همراهي مشتريان برتر و به منظور ارج نهادن و برجسته كردن جايگاه مشتريان برگزار شد از مرتضي برادران ناصري با اهداي هداياي بانكي قدرداني شد.
آخرین بروزرسانی 1395/12/3