تلاش مضاعف كاركنان براي دستيابي به اهداف كلان بانك

مدير شعب خراسان رضوي خواستار شد

تلاش مضاعف كاركنان براي دستيابي به اهداف كلان بانك

نشست كميسيون وصول مطالبات مديريت شعب خراسان رضوي با حضور اعضاي كميسيون و رؤساي شعب چهارراه شهدا، شهرك شهيد رجايي، ميدان امام حسين و سناباد مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي خراسان رضوي در اين نشست ابوالفضل مهران مدير شعب استان با تذكر به شعبي كه موفق نشده اند اهداف از پيش تعيين شده را محقق كنند خاطر نشان كرد: با توجه به نزديك شدن به روزهاي پاياني سال و اعلام  نتايج  مقدماتي درجه بندي شعب و با توجه به اينكه يكي از مهم ترين شاخص هاي ارتقاي درجه شعب وصول مطالبات معوق است، كاركنان بايد براي دستيابي به اهداف كلان بانك و ارتقائ درجه شعب تلاش مضاعفي داشته باشند.در ادامه اين نشست مرتضي ناصري معاون اجرايي مديريت با تاكيد بر لزوم پيگيري مطالبات مشكوك الوصول تا تعيين تكليف نهايي مطالبات، صدور ضمانت نامه را با توجه رونق بازار مسكن مورد تاكيد قرار داد.در ادامه اصغر ترحمي، معاون اداري و پشتيباني مديريت نيز اظهار داشت: وصول مطالبات از ابتداي پرداخت تسهيلات بايد مورد پيگيري قرارگرفته  و از انتقال آن به ساير سرفصل هاي مطالباتي و انباشت آن ها جلوگيري شود.

در پايان اين نشست از محمد شجاع رئيس شعبه شهيد رجايي مشهد كه اهداف تعيين شده در بخش وصول مطالبات و ساير سرفصل ها را محقق كرده بود با اهداي كارت هديه توسط مدير شعب استان قدرداني شد.  

آخرین بروزرسانی 1395/12/5