تازه های اخبار تازه های اخبار

با حضور مسوولان مديريت برگزار شد

مراسم معارفه ريس جديد شعبه مركزي مشهد

مراسم معارفه رئيس جديد شعبه مركزي مشهد با حضور مدير شعب استان، رئيس و معاون حوزه حراست، معاون دايره بازرسي مديريت و كاركنان شعبه مركزي مشهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، در اين مراسم حسن خطيب زاده مدير شعب استان با  قدرداني از زحمات جواد عليپور معاون شعبه و كاركنان، اهميت جايگاه شعبه مركزي مشهد را در بين شعب استان  و كشور يادآور شد. وي اظهار داشت: بيژن صادقي رئيس جديد شعبه از كاركنان بسيار باتجربه اين استان  است كه ما انتظار داريم با استقرار رئيس جديد و تلاش و كوشش كليه كاركنان شعبه و بهره برداري از تجربيات ريس جديد شعبه ،  جايگاه شعبه مركزي مشهد ارتقا پيدا كند و موفق تر از پيش عمل كند.

در ادامه  اين مراسم حجت عظيمي رئيس حوزه حراست استان با  اشاره به موفقيتهاي  بيژن صادقي در شعب قبلي تصريح كرد:  شعبه  مركزي مشهد به عنواي شعبه معين و مادر در بين شعب استان از جايگاه خاصي برخوردار است چراكه عملكرد  اين شعبه به لحاظ پولرساني و تامين نيازهاي نقدي ساير شعب و همچنين انجام خدمات مربوط به تسهيلات كاركنان شعب مشهد و مديريت داراي اهميت است . وي افزود :  ضرورت دارد كاركنان اين شعبه  تعامل موثر و بهينه اي با مديريت شعب استان و حوزه حراست داشته باشند .

بيژن صادقي رئيس جديد شعبه اظهار داشت: اميدواريم با تلاش مضاعف و همكاري همه جانبه كاركنان و پشتيباني مديريت بتوانيم جايگاه شعبه مركزي مشهد را كه دومين شعبه كشور است ارتقا دهيم و انتظارات مديريت را برآورده سازيم. گفتني است در اين جلسه هدايايي نيز  توسط مدير شعب استان به جواد عليپور معان شعبه مركزي كه در غياب رئيس شعبه به نحو مطلوبي شعبه را مديريت كرده بود اهدا شد.

 

آخرین بروزرسانی 1397/3/5