تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب خراسان رضوی

ارزیابی عملکردوسیله است اما هدف اصلی نیست

برگزاری جلسه هماهنگی و تعامل بین دوایر مدیریت شعب استان

مدیر شعب خراسان رضوی در خصوص اهمیت ارزیابی عملکردشعب گفت: ارزیابی عملکرد یک وسیله است ولی هدف اصلی ما نیست .

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ، حسن خطیب زاده مدیری شعب استان در این نشست با بیان این مطلب به اهمیت تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اولویت های مهم بانک اشاره و تصریح کرد:  در جلسات باید تکریم ارباب رجوع بسیار مورد تاکید قرار گیرد تا کارکنان شعب و مدیریت در  ارتباط مطلوب و بهینه با مشتریان تلاش کنند وی همچنین یادآور شد:  فرهنگ سازی تکریم ارباب رجوع در ستاد و انتقال این فرهنگ به شعب بسیار حایز اهمیت است.

جلسه ای  به منظور هماهنگی و تعامل بین دوایر مدیریت شعب استان  در جهت تسریع انجام امور با حضور مدیر شعب استان ،‌ معاون اجرایی مدیریت، معاون حوزه حراست، تعدادی از معاونین و رؤسای دوایر مدیریت و کارشناسان برگزار شد.

در این جلسه  حسن خطیب زاده مدیر شعب استان اظهار داشت: در سال 97  در راستای تحقق اهداف باید از قابلیت ها و پتانسیل های شعب به خوبی استفاده کنیم و در جهت کیفی سازی خدمات به مشتریان تلاش کنیم.

وی درخصوص اهمیت ارزیابی عملکرد شعب عنوان کرد: ارزیابی عملکرد یک وسیله است ولی هدف اصلی ما نیست، وقتی هدف گذاری می کنیم باید به سمت هدف حرکت کنیم.

خطیب زاده افزود  : اصلی که بسیار مهم است و باید به آن توجه ویژه شود اصل پیگیری کارها تا حصول نتیجه است.

در ادامه این نشست مرتضی ناصری معاون اجرایی مدیریت نحوه برخورد کارکنان ستاد با کارکنان  شعب دارای  حایز اهمیت  خواند و ابراز کرد : کارکنان شعب توقع دارند که مسؤولان و کارکنان مدیریت با سعه صدر با آن ها رفتار کنند.

ناصری درخصوص ارزیابی عملکرد شعب در سال 97  گفت: ضرورت دارد برنامه ریزی مدونی انجام شود و سهم هر یک از شعب استان در پارامترهای ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گیرد و رمز موفقیت در تمام شاخص های ارزیابی عملکرد پیگیری مستمر است. .

این گزارش حاکی است ، در این نشست مواردی همچون بررسی راهکارهایی جهت کیفی سازی حساب های جاری ، تاکید به شعب جهت پیگیری اهداف در راستای تحقق اهداف ابلاغی ، آسیب شناسی جهت عدم تحقق بعضی از اهداف  توسط رؤسای دوایر مدیریت و کارشناسان، تشکیل کمیته بررسی و صدور بخشنامه های مدیریت در راستای ارتقا دانش و اطلاعات همکاران از بخشنامه ها و دستور العمل های بانک توسط اعضای حاضر در جلسه مطرح شد . بر اساس این گزارش ، این نشست به منظور هماهنگی و تعامل بین دوایر مدیریت شعب استان در مسیر تسریع انجام امور با حضورمدیر شعب استان ، معاون اجرایی مدیریت ، معاون حوزه حراست ، تعدادی از معاونان و روسای دوایر مدیریت و کارشناسان برگزار شد.

 

 

آخرین بروزرسانی 1397/5/18