تازه های اخبار تازه های اخبار

مدير شعب خراسان رضوي

ارزيابي عملكردوسيله است اما هدف اصلي نيست

برگزاري جلسه هماهنگي و تعامل بين دواير مديريت شعب استان

مدير شعب خراسان رضوي در خصوص اهميت ارزيابي عملكردشعب گفت: ارزيابي عملكرد يك وسيله است ولي هدف اصلي ما نيست .

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، حسن خطيب زاده مديري شعب استان در اين نشست با بيان اين مطلب به اهميت تكريم ارباب رجوع به عنوان يكي از اولويت هاي مهم بانك اشاره و تصريح كرد:  در جلسات بايد تكريم ارباب رجوع بسيار مورد تأكيد قرار گيرد تا كاركنان شعب و مديريت در  ارتباط مطلوب و بهينه با مشتريان تلاش كنند وي همچنين يادآور شد:  فرهنگ سازي تكريم ارباب رجوع در ستاد و انتقال اين فرهنگ به شعب بسيار حائز اهميت است.

جلسه اي  به منظور هماهنگي و تعامل بين دواير مديريت شعب استان  در جهت تسريع انجام امور با حضور مدير شعب استان ،‌ معاون اجرايي مديريت، معاون حوزه حراست، تعدادي از معاونين و رؤساي دواير مديريت و كارشناسان برگزار شد.

در اين جلسه  حسن خطيب زاده مدير شعب استان اظهار داشت: در سال 97  در راستاي تحقق اهداف بايد از قابليت ها و پتانسيل هاي شعب به خوبي استفاده كنيم و در جهت كيفي سازي خدمات به مشتريان تلاش كنيم.

وي درخصوص اهميت ارزيابي عملكرد شعب عنوان كرد: ارزيابي عملكرد يك وسيله است ولي هدف اصلي ما نيست، وقتي هدف گذاري مي كنيم بايد به سمت هدف حركت كنيم.

خطيب زاده افزود  : اصلي كه بسيار مهم است و بايد به آن توجه ويژه شود اصل پيگيري كارها تا حصول نتيجه است.

در ادامه اين نشست مرتضي ناصري معاون اجرايي مديريت نحوه برخورد كاركنان ستاد با كاركنان  شعب داراي  حائز اهميت  خواند و ابراز كرد : كاركنان شعب توقع دارند كه مسؤولان و كاركنان مديريت با سعه صدر با آن ها رفتار كنند.

ناصري درخصوص ارزيابي عملكرد شعب در سال 97  گفت: ضرورت دارد برنامه ريزي مدوني انجام شود و سهم هر يك از شعب استان در پارامترهاي ارزيابي عملكرد مورد بررسي قرار گيرد و رمز موفقيت در تمام شاخص هاي ارزيابي عملكرد پيگيري مستمر است. .

اين گزارش حاكي است ، در اين نشست مواردي همچون بررسي راهكارهايي جهت كيفي سازي حساب هاي جاري ، تأكيد به شعب جهت پيگيري اهداف در راستاي تحقق اهداف ابلاغي ، آسيب شناسي جهت عدم تحقق بعضي از اهداف  توسط رؤساي دواير مديريت و كارشناسان، تشكيل كميته بررسي و صدور بخشنامه هاي مديريت در راستاي ارتقا دانش و اطلاعات همكاران از بخشنامه ها و دستور العمل هاي بانك توسط اعضاي حاضر در جلسه مطرح شد . بر اساس اين گزارش ، اين نشست به منظور هماهنگي و تعامل بين دواير مديريت شعب استان در مسير تسريع انجام امور با حضورمدير شعب استان ، معاون اجرايي مديريت ، معاون حوزه حراست ، تعدادي از معاونان و روساي دواير مديريت و كارشناسان برگزار شد.

 

 

آخرین بروزرسانی 1397/5/18