تازه های اخبار تازه های اخبار

معاون دفتر تشكل هاي وزارت راه و شهرسازي

حساب هاي خود را در بانك مسكن متمركز مي كنيم

با برنامه ريزي ها مقرر شده همكاري و تعامل سازنده سازمان نظام مهندسي، نظام كارداني و ديگر تشكل هاي وزارت راه و شهرسازي با بانك مسكن افزايش يابد و اين بانك به عنوان بانك عامل معرفي شود.

مديريت شعب خراسان رضوي به تشريح خدمات بانك مسكن در مجمع عمومي نظام كارداني ساختمان پرداخت.

به گزارش روابط عمومي خراسان رضوي، اين مطلب را مقتدايي معاون دفتر تشكل هاي وزارت راه و شهرسازي در  نشست تخصصي با فعالان بخش مسكن و ساختمان كه با حضور حميدرضا همت آبادي معاون مالي و فناوري اطلاعات اين مديريت و جمعي از كاركنان شعبه بلوار خيام مشهد برگزار شد عنوان كرده و از خدمات بانك مسكن قدرداني كرد.

همچنين همت آبادي در اين نشست كه مهندس مقتدائي معاون دفتر تشكل هاي وزارت راه و شهرسازي، داراب صفري رئيس شوراي مركزي اين سازمان، كيهاني رئيس سازمان نظام كارداني خراسان رضوي حضور داشتند گفت : بانك مسكن با اتخاذ سياست هاي اعتباري مدبرانه و هوشمندانه آمادگي خود به منظور  ارائه خدمات مطلوب براي تامين مالي بخش مسكن به كار گرفته است وي افزود : مديريت خراسان رضوي تمام تلاش خود را براي ايجاد رونق بخش مسكن در سال رونق توليد به كار مي گيرد.

آخرین بروزرسانی 1398/4/18