تازه های اخبار تازه های اخبار

مدير خراسان رضوي :

بازنشتگي افتخار است

بازنشستگي افتخاري است كه نصيب انسان هايي مي شود كه سي سال از بهترين سال هاي عمر خود را در سنگر خدمت به مردم سپري مي كنند .

به گزارش روابط عمومي خراسان رضوي حسن خطيب زاده مدير استان با بيان اين مطلب در ديدار با اورنگ صادقي از كاركنان پيشكسوت اين استان ، تكريم و تقدير از بازنشستگان را امري لازم دانست كه تمامي كاركنان بايد در دستور كار خود قرار دهند.

 اين ديدار كه در منزل اين همكار بازنشسته و با حضور قاسم صفاري رئيس دايره منابع انساني، تعدادي از كاركنان مديريت و بازنشستگان اين استان  انجام شد خطيب زاده  از زحمات بازنشستگان در طول دوران خدمت قدرداني كرد.

وي افزود : بازنشستگان بعد از سي سال خدمت صادقانه در بانك مي توانند در دوران بازنشستگي نيز با انتقال تجارب خود به شاغلين آنها را در انجام بهينه امور ياري كنند.

در ادامه اين ديدار اورنگ صادقي  به بيان خاطرات و تجربيات خود در طول سال هاي خدمت در بانك مسكن از سال 1341 تا 1371 پرداخت.

آخرین بروزرسانی 1398/9/7