تازه های اخبار تازه های اخبار

رييس سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي :

نقش بانك در طرح اقدام ملي مسكن پر رنگ است

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي نقش بانك را در طرح اقدام ملي مسكن بسيار پررنگ دانست.

به گزارش روابط عمومي خراسان رضوي  اين مطلب را محمد حسين شركا رييس سازمان نظام مهندسي استان در نشستي كه ساير اعضاء هيات رئيسه اين سازمان ،حسن خطيب زاده مدير شعب استان، حميدرضا همت آبادي معاون مالي و فناوري اطلاعات مديريت، محمدطاهرقائيني رئيس شعبه بلوار خيام مشهد، فرهاد ميرشكار معاون شعبه فرامرز عباسي مشهدحضور داشتند عنوان كرد .

رييس سازمان نظام مهندسي استان در اين نشست كه به منظور بررسي تعامل و توسعه همكاري بانك و  سازمان نظام مهندسي ساختمان  برگزار شد  با تقدير از فعاليت ها و تعامل بانك مسكن، اين بانك را بانكي قدرتمند و مشتري مدار دانست .

وي گفت : با توجه به فعاليت تخصصي مشترك در حوزه ساختمان،  بانك مسكن به عنوان اولين انتخاب ما  است.  شركا افزود : بانك مسكن با رزومه بسيار درخشان خود در تامين مالي طرح مسكن مهر و همچنين ساير طرح هاي خود نقش خود را در فعال سازي و توسعه حوزه مسكن و ساختمان نشان داده است و تحليل ها و اقدامات اين بانك در طرح اقدام ملي نيز بسيار موثر  است .

حسن خطيب زاده مدير شعب استان  نيز در اين ديدار با تقدير از تعامل سازمان نظام مهندسي عنوان كرد : سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان مشتري هدف اين بانك بوده و تامين خواسته هاي اين سازمان از اولويت هاي ما به شمار مي رود .

. خطيب زاده  گفت : براي رفاه و تكريم هرچه بيشتر اعضاء اين سازمان علاوه بر تخصيص باجه VIPدر شعبه بلوار خيام مشهد، مراتب به تمام شعب استان نيز اعلام شده است.

در ادامه حميدرضا همت آبادي معاون مالي و فناوري اطلاعات مديريت گفت : بانك مسكن آمادگي كامل براي توسعه هرچه بيشتر تعامل با اين سازمان و اعضاء آن را دارد . وي افزود : و در اين راستا اقداماتي نظير راه اندازي درگاه پرداخت الكترونيك با امكان واريز شناسه دار و امكان واريز فيش هاي صادره اين سازمان از تمامي درگاه هاي بانك مسكن صورت پذيرفته است.

آخرین بروزرسانی 1398/9/27