تازه های اخبار تازه های اخبار

دوایر مدیریت خراسان رضوی حسابرسی شدند

روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی از حسابرسی دوایر این مدیریت توسط تیم اعزامی از اداره کل حسابرسی داخلی خبر داد.

بر اساس این گزارش ، مهر علی شفاعی سرگروه تیم حسابرسی در گفتگو با روابط عمومی این مدیریت گفت : تفاوت مهم حسابرسی این دوره با دوره های قبل ، انجام حسابرسی عملیاتی و بررسی فرایندهای دوایر با استفاده از مدل کوزو است و حسابرسان از طریق مصاحبه با کارکنان دوایر نسبت به شناسایی نقاط ضعف و قوت دوایر اقدام می کنند.

 وی حسابرسی مدیریت  ها را در راستای تکالیف مدیران عالی بانک در خصوص افزایش بهره وری ، سنجش کارایی و اثر بخشی فعالیت ها در قالب انجام حسابرسی داخلی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی مدیریت های شعب دانست.

همچنین حسابرسان در  نشستی که با حضور مدیر شعب استان و معاونان مدیریت برگزار شد ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد مطلوب دوایر و همچنین تعامل مثبت  و همکاری  کارکنان دوایر با حسابرسان مرکز ، به ارایه پیشنهادهای خود در راستای بهبود عملکرد و افزایش بهره وری دوایر پرداختند .  

آخرین بروزرسانی 1398/10/14