تازه های اخبار تازه های اخبار

مدير شعب خراسان رضوي خواستار شد

تلاش مضاعف در وصول مطالبات طي ماه هاي پاياني سال

همايشي با هدف بررسي مسائل جاري بانك با حضور مسوولان مديريت و رؤساي شعب استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، در اين نشست ابوالفضل مهران مدير شعب استان با قدرداني از زحمات تمامي كاركنان اظهار داشت: با عنايت به نزديك شدن به ماه هاي  پاياني سال ضرورت دارد كاركنان صف و ستاد با تلاشي مضاعف و مستمر در راستاي جذب منابع و  وصول مطالبات معوق گام بردارند.
وي افزود: يكي از مهمترين شاخصه هاي درجه بندي شعب وصول مطالبات معوق است كه شعب بايد نهايت تلاش خود را در جهت كاهش مطالبات به كار برند.
مدير شعب استان با اشاره به برگزاري آزمون سنجش شغلي كاركنان در بهمن ماه سال جاري،  آمادگي تمامي كاركنان جهت شركت و كسب موفقيت در اين آزمون را خواستار شد.
مهران در بخشي ديگر از سخنان خوداظهار كرد : رؤساي شعب استان همواره بايد الگويي مناسب در تمام زمينه ها براي كاركنان زيرمجموعه خود باشند و بر عملكرد كاركنان و شعبه توجه  و نظارت ويژه داشته باشند.
مدير شعب استان پرداخت تسهيلات براساس ضوابط و دستورالعمل ها و با رعايت بهداشت اعتباري را مورد تأكيد قرار داد.
در ادامه اين گردهمايي، مرتضي ناصري معاون اجرايي مديريت طي سخناني  با اشاره به اهميت جذب منابع به عنوان يكي از مهمترين اولويت هاي بانك عنوان كرد: در راستاي جذب منابع ، تمركز وجوه دفترخانه هايي كه با شعب در ارتباط هستند بايد مد نظر روساي شعب قرار گيرد.
وي در ادامه در خصوص تعيين تكليف  وضعيت افراد معرفي شده در سامانه ازدواج، رعايت بهداشت اعتباري در پرداخت تسهيلات، پرداخت تسهيلات بدون سپرده، تلاش در جهت وصول مطالبات و جذب منابع، به روز رساني بانك اطلاعات مشتريان و دفتر بازاريابي به ارائه مطالبي پرداخت و نكاتي را يادآور شد.

آخرین بروزرسانی 1395/12/3