تازه های اخبار تازه های اخبار

توزيع بسته تبليغاتي در مدرسه پسرانه اميد

مديريت شعب خراسان رضوي با هدف معرفي و تبليغ خدمات و محصولات بانك به ويژه حساب مسكن جوانان و آتيه طلائي نسبت به توزيع بسته و تراكت تبليغاتي اين حساب ها در بين دانش آموزان اقدام كرد.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب خراسان رضوي در راستاي اجراي هرچه بهتر طرح آتيه جوان و بازاريابي و جذب منابع در اين طرح، معاون شعبه بلوار وكيل آباد مشهد با حضور در جشن قرآني مدرسه پسرانه اميد ضمن تقدير از دانش آموزان برتر مسابقات قرآني با اهداي بسته دانش آموزي با آرم و لگوي بانك و تبليغ حساب آتيه طلائي و كارت هاي افتتاح حساب جوانان از دانش آموزان برتر مسابقات قرآني تقدير كرد.

آخرین بروزرسانی 1395/12/5