تازه های اخبار تازه های اخبار

نشست مسوولان مديريت شعب استان با مديران سازمان نظام مهندسي ساختمان

نشستي با هدف ديدار و گفتگو با رئيس جديد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي با حضور مدير شعب استان، معاون اجرايي، كارشناس بازاريابي ، رئيس شعبه بلوار خيام مشهد، و مديران ارشد سازمان نظام مهندسي ساختما ن برگزار شد.
در اين نشست ابوالفضل مهران مدير شعب استان با اشاره به اين كه سازمان نظام مهندسي ساختمان با تمركز حساب هاي خود به مبلغ 162 ميليارد ريال‌در حساب سپرده پوياي ممتاز، يكي از مشتريان خاص بانك است گفت: بانك مسكن و سازمان نظام مهندسي ساختمان همه عضو يك خانواده هستند . وي ادامه داد: در سال جاري با سياست هاي وزارت مسكن بي سابقه ترين تسهيلات را در بخش ساخت مسكن كه يكي از رسالت هاي اصلي بانك مسكن است پرداخت كرده ايم.
در ادامه اين نشست، مهندس كامران رئيس جديد سازمان نظام مهندسي ساختمان اظهار كرد: با توجه به اينكه اين سازمان 33.000 عضو دارد و تمركز مالي همه اعضاء‌ در بانك مسكن است تمام تلاش ما در سازمان تا كنون  اين بوده است كه با راهنمايي بانك مسكن بهترين حساب را براي اعضاء افتتاح كنيم تا بتوانيم باعث رضايتمندي اعضاء شويم. وي اظهار اميدواري كرد تا ارتباط و تعامل متقابل بانك مسكن و سازمان نظام مهندسي همچنان پايدار و مستمر باشد.
آخرین بروزرسانی 1395/12/16