تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاري مسابقات ورزشي در مديريت خراسان رضوي

دومين دوره مسابقات واليبال جام بسيج شبكه بانكي استان خراسان رضوي با حضور 8 تيم از بانك هاي دولتي و خصوصي برگزار شد.

دومين دوره مسابقات واليبال جام بسيج شبكه بانكي استان خراسان رضوي با حضور 8 تيم از بانك هاي دولتي و خصوصي برگزار شد و در پايان تيم واليبال بانك صادرات قهرمان ،تيم واليبال بانك مسكن نائب قهرمان و تيم بانك ملت حائز رتبه سوم استان شدهمچنين در گزارشي ديگراز روابط عمومي مديريت خراسان رضوي اولين دوره مسابقه بولينگ با عنوان «ما مي توانيم» با حضور 71 نفر از كاركنان مديريت، شعب استان و تعدادي از فرزندان كاركنان برگزار شد كه در اين مسابقات حسين خواجه، سيدحسين نقيبي، احسان ميرشمسي، داود كريمي و علي اكبر خوشدل با ثبت بيشترين امتياز به بازي پاياني صعود كرده و پس از رقابتي دوستانه در گروه فيناليست ها، علي اكبر خوشدل توانست برنده نهايي مسابقه بولينگ شود .

همچنين پنجمين دوره مسابقات تنيس روي ميز با حضور اصغرترحمي معاون اداري پشتيباني مديريت و 17 نفر از كاركنان مديريت و شعب استان نيز برگزار و به ترتيب سيد عليرضا حجي خراساني ، جواد صفوي و اصغرترحمي حائز رتبه اول تا سوم شدند .

آخرین بروزرسانی 1395/12/26