تازه های اخبار تازه های اخبار

مشاور مدير عامل در منابع انساني

گردش شغلي ،بستر مناسب براي احراز مسووليت را فراهم مي كند

مشاور مدير عامل بانك ، مدير امور طرح و برنامه و ريس اداره كل امور شعب استان ها از مديريت خراسان رضوي بازديد كردند .

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، حميد رحمتيان  مشاور مدير عامل بانك در سفر به مشهد ، از شعب پاسداران و كوهسنگي اين شهر بازديد كرده و در جريان روند فعاليتهاي شعب قرار گرفتند.

رحمتيان در اين بازديدها اظهار داشت: با توجه به اينكه منابع انساني بزرگترين سرمايه بانك محسوب مي شود و با لحاظ اينكه در سال آينده تعداد بسيار زيادي از كاركنان به افتخار بازنشستگي نائل مي شوند، ضرورت دارد رؤساي شعب توجه بسيار ويژه اي به جانشين پروري داشته باشند و تجربيات خود را به ساير كاركنان شعبه انتقال دهند.

وي گردش شغلي را در شعبه بسيار مهم دانست و افزود: لازم است در شعب گردش شغلي براي تمامي كاركنان وجود داشته باشد تا كاركنان به خوبي با نحوه ارائه خدمات به مشتريان در تمام بخش هاي بانك از جمله  اعتبارات، خدمات بانكي  و ... آشنا شده و زمينه تقويت بنيه انساني بانك به ويژه براي  به كارگيري در مشاغل مديريتي فراهم شود.

همچنين در گزارشي ديگر از روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ،محمد حسن مرادي مدير امور طرح و برنامه از شعبه بلوار خيام مشهد بازديد و با كاركنان شعبه ديدار و گفتگو كرد.

 وي در اين ديدار توضيحاتي درخصوص سياست هاي اعتباري سال 96،‌ تغييرات ساختار و چارت شعب و دواير مديريت ها عنوان كرد.

در گزارش ديگري از روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ،محمد حسن علمداري ريس اداره كل امور شعب استان ها در جريان سفر به اين استان كه علير ضا آذري معاون اداره كل روابط عمومي نيز حضور داشت ضمن ديدار با كاركنان و ايجاد انگيزه خدمت رساني مطلوب به مشتريان ،از شعب گلبهار و پاسداران مشهد بازديد كرد. ريس اداره كل امور شعب استان ها با تاكيد بر اهميت وصول مطالبات و جذب منابع كه از مهمترين اولويت هاي بانك است مشاركت همه كاركنان شعبه را در اين خصوص خواستار شد.

شايان ذكر است در هر سه ديدار ،مسوولان مديريت خراسان رضوي نيز بازديد كنندگان را همراهي مي كردند.

آخرین بروزرسانی 1395/12/28