گرامي داشت

با برگزاري دو مسابقه صورت گرفت

گرامي داشت "گام دوم انقلاب" در خراسان رضوي

مسابقه بدمينتون جام « گام دوم انقلاب » با حضور كاركنان مديريت و شعب خراسان رضوي برگزار شد

.  به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، در اين مسابقه كه به همت پايگاه مقاومت بسيج شهداي مدافع حرم مديريت خراسان رضوي و در  دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد ، پس از 21 بازي به صورت تك حذفي كه  3 ساعت به طول انجاميد ، امير مهدي ذبيحي ، احمد ذبيحي و توحيد پوردولت  حائز مقام هاي اول تا سوم شدند.

همچنين در قالب مسابقه ي فرهنگي ديگري با همين عنوان ، بيانيه « گام دوم انقلاب كه توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامي  صادرشده است ، توسط كاركنان استان خراسان رضوي مرور شد. در اين مسابقه غيرحضوري ، كه در قالب طرح سؤالات تستي و تشريحي و با شركت 81 همكار برگزار شد ، مرتضي خواك ، مرتضي قلي زاده و حمزه گل محمدي به ترتيب شاغل در دواير حقوقي و مالي مديريت و

 شعبه مركزي تربت حيدريه  حائز رتبه هاي برتر شدند.

 

آخرین بروزرسانی 1398/6/13