فهرست اخبار فهرست اخبار

در مديريت خراسان رضوي انجام شد

برگزاري دوره آموزشی پیشگیری و نحوه اقدام در مواجهه با سرقت

تشريح توصیه ها و نكات امنيتي لازم در سفرهاي خارجي توسط كارشناس اداره كل اطلاعات استان خراسان رضوي دراولین دوره آموزشی پیشگیری و نحوه اقدام در مواجهه با سرقت

 

اولین دوره آموزشی پیشگیری و نحوه اقدام در مواجهه با سرقت و همچنین امنیت در سفرهای خارجی توسط حوزه حراست استان  در مديريت خراسان رضوي برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي در اين دوره آموزشي كه كارشناسان و معاونان دواير مديريتن و برخي از كاركنان شعب تحت پوشش حضور داشتند  محدث كارشناس اداره كل اطلاعات استان خراسان رضوي با ارائه پاورپوينت، توصیه ها و نكات امنيتي لازم در سفرهاي خارجي را يادآور شد و سپس تعدادی از كليپ های آموزشي مربوط به اين مبحث را ارائه كرد.

سپس سيدرضا موسوی- معاون حفاظت و امور ایمنی حوزه استان - به تشریح الزامات حفاظتی شعب پرداخت  و تعدادی از کلیپ های مربوط به سرقت های مسلحانه را جهت فراگيران نمايش داد.

همچنين در ادامه اين دوره آموزشي مباحث مربوط به الزامات حفاظت پرسنلی، حفاظت اسناد و فناوری اطلاعات توسط نوروزی- معاون حفاظت پرسنلی حوزه – تشریح شد.

در پایان جلسه نیز سرگرد شجاعی- کارشناس پلیس پیشگیری استان- ضمن پخش كليپ هاي آموزشي درخصوص پیشگیری و نحوه اقدام در مواجهه با سرقت از بانک ها، مطالبي را ارائه كرد.

 

 

آخرین بروزرسانی 1396/5/2