فهرست اخبار فهرست اخبار

مدير شعب خراسان رضوي تاكيد كرد

ضرورت تلاش كاركنان براي تعيين تكليف تسهيلات مشاركت طرح مهر

برگزاري هفتمين جلسه كمسيون وصول مطالبات در مديريت خراسان رضوي

مدير شعب خراسان رضوي با تاكيد بر اهميت وصول مطالبات در شعب ، تلاش مضاعف كاركنان به ويژه در خصوص تعيين تكليف تسهيلات مشاركت طرح مهر را خواستار شد .

به گزارش روابط عمومي خراسان رضوي ابوالفضل مهران در هفتمين جلسه كميسيون وصول مطالبات مديريت خراسان رضوي كه با حضور اعضاي كمسيون و شعب احمد آباد  مشهد، كوي آب و برق مشهد، بلوار مصلي مشهد، شهيد فلاحي مشهد و پاسداران مشهد  برگزار شد به بررسي شرايط موجود و ارائه راهكارها و پيشنهادها با هدف كاهش مطالبات معوق پرداخت .

آخرین بروزرسانی 1396/5/30