فهرست اخبار فهرست اخبار

در شعب مديريت خراسان رضوي انجام شد

اختصاص باجه افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري ممتاز در شعب خراسان رضوي

هدف از احتصاص باجه افتتاح حساب ممتازتأثيرگذاري بيشتر تبليغات حساب ممتاز بر روي مراجعان شعب

در راستاي بازاريابي و جذب منابع در سپرده سرمايه گذاري ممتاز، در شعب تحت پوشش مديريت خراسان رضوي باجه اي جهت  افتتاح حساب ممتاز اختصاص يافت .

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، امير بدخشان كارشناس بازاريابي مديريت  هدف از اين طرح را تأثيرگذاري بيشتر تبليغات حساب ممتاز  بر روي مراجعان شعب  عنوان كرد و اظهار داشت: در راستاي تحقق اهداف سال جاري و با عنايت به اهميت جذب، حفظ منابع و تأثيرگذاري بيشتر تبليغات حساب ممتاز بر روي مراجعين شعب، در شعب باجه اي جهت افتتاح حساب  سپرده سرمايه گذاري ممتاز اختصاص يافت .

وي افزود : در ادامه راه اندازي اين باجه و به منظور تبليغات بيشتر و موثرتر در خصوص اين حساب،  معاونان شعب به عنوان رابطان ممتاز معرفي و در همين راستا مقرر شد معاونان  شعب استان مباحث، جلسات و مذاكرات مرتبط با بازاريابي خصوصاً سپرده ممتاز را در شعبه هدايت نموده و نسبت به جذب و حفظ منابع اقدام كنند .

بدخشان ادامه داد : همچنين در جهت ايجاد رقابت سالم و پوياتر شدن كاركنان  در شعب،‌ طرح عيد تا عيد ممتاز از ابتداي شهريور تا پايان شهريور ماه سال جاري در شعب اجرا شد و در پايان شهريور ماه همكاران فعال در اين بخش و شعب موفق شناسائي و پيش بيني اعطاي پاداش به آنان در دستور كار قرار گرفت.

آخرین بروزرسانی 1396/9/16