فهرست اخبار فهرست اخبار

مدير كل ورزش و جوانان خراسان رضوي تاكيد كرد

تعامل اداره ورزش و بانك ، گامي موثر در تامين مسكن جوانان

اشتغال زايي و تأمين مسكن جوانان دو مقوله بسيار مهم و مورد توجه دولت است كه اميدواريم با تعامل بيشتر اداره ورزش و جوانان و بانك مسكن بتوانيم گامي مؤثر در راستاي تأمين مسكن جوانان برداريم.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، فرزاد فتاحي مدير كل ورزش و جوانان خراسان رضوي اين مطلب را در مراسمي كه به ميزباني اداره كل ورزش و جوانان استان با حضور معاون مالي و فناوري مديريت ، مدير كل دفتر برنامه ريزي وزارت ورزش و جوانان ، مدير كل ورزش و جوانان استان و تعدادي از مديران سازمانهاي  مردم نهاد برگزار شد عنوان كرد.

فتاحي از خدمات بانك مسكن به عنوان تنها بانك تخصصي در امر تأمين مسكن جوانان تشكر كرد .

در اين مراسم حميدرضا همت آبادي معاون مالي و فناوري مديريت، توضيحات در خصوص انواع خدمات بانكي در حوزه جوانان مانند حساب پس انداز مسكن جوانان، تسهيلات زوجين و ... ارائه داد.

آخرین بروزرسانی 1398/2/25