فهرست اخبار فهرست اخبار

مدير خراسان رضوي خبر داد

رشد پرداخت تسهيلات ،دستاورد اجراي طرح هاي غدير

علي رغم محدوديت هاي موجود و با اجراي دو طرح غدير يك و دو در سال 97 پرداخت تسهيلات نسبت به سال 96 افزايش چشمگيري داشت .

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي  حسن خطيب زاده مدير شعب استان با بيان اين مطلب در نشست كميته بازاريابي با موضوع توسعه بازاريابي تلفني و راهكارهاي بازاريابي اعتباري  گفت : متاسفانه جذب منابع نسبت به پرداخت تسهيلات از وضعيت مطلوبي برخوردار نبوده است.

وي در اين نشست كه معاونان مديريت ،  اعضاي اصلي كميته و رؤساي شعب منتخب مشهد حضور داشتند تاكيد كرد : با  نظارت و  مديريت منابع، همزمان با پرداخت تسهيلات ، بتوانيم اهداف جذب منابع اين حوزه را نيز محقق كنيم. خطيب زاده ادامه داد: فعاليت هاي بازاريابي نبايد منحصرا معطوف به جذب منابع باشد بلكه حوزه اعتباري و خدمات كارمزد محور نيز به دليل اهميت ويژه و همچنين فعاليت رقبا نياز به برنامه ريزي و بازاريابي دارد .

مدير شعب استان در ادامه به مواردي از جمله انجام نظر سنجي از مشتريان در پايان اعطاي تسهيلات در راستاي تكريم ارباب رجوع و بازبيني فرايند پرداخت تسهيلات ، توسعه پايانه هاي مجازي و خدمات بانكداري الكترونيك ، ايجاد پايگاه اطلاعاتي مشتريان اعتباري ، تلاش در راستاي بازاريابي اعتباري و خدمات كارمزد محور تاكيد كرد.

در ادامه جلسه  مرتضي ناصري معاون اجرائي مديريت اظهار داشت : با عنايت به اهميت بسيار بالاي وصول نقدي در اهداف سال 98 و تاثير آن در پرداخت تسهيلات بدون سپرده، پرستاري قراردادهاي مشاركت و ايجاد ارتباط مستمر با تسهيلات گيرنده از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. وي نظارت بر عملكرد نمايندگان دفترخانه را ضروري دانست و گفت : همچنين مي توان از ظرفيت هاي بازاريابي آنان نيز به منظور ارائه مشاوره هاي تسهيلاتي به فروشندگان و سازندگان استفاده كرد

ناصري ادامه داد : با توجه به سياست هاي اعتباري سال جديد و تاكيد بر پرداخت تسهيلات از محل وصول نقدي، حوزه وصول مطالبات از اهميت بالايي برخوردار است و لازم است مسوولان شعب با برنامه ريزي مناسب براي كاهش مطالبات معوق و افزايش وصول نقدي اقدام كنند.

 

در ادمه حميدرضا همت آبادي معاون مالي و فناوري اطلاعات مديريت به تشريح  ارتباط خدمات مختلف بانك با يكديگر پرداخت و گفت :  با مديريت صحيح و نظارت در زمان پرداخت تسهيلات مي توانيم اهداف  جذب منابع و همچنين بانكداري الكترونيك  را نيز محقق كنيم. وي افزود :  فعال سازي خدمات بانكداري الكترونيك براي تسهيلات گيرندگان مورد تاكيداست . همچنين مي توان از فعالسازي حواله منظم با مبالغ حداقل در سررسيد اقساط با يادآوري به مشتري به عنوان ابزاري جهت جلوگيري از معوق شده مطالبات استفاده كرد.

آخرین بروزرسانی 1398/2/25