فهرست اخبار فهرست اخبار

مدير خراسان رضوي تاكيد كرد :

ضرورت ايجاد پايگاه اطلاعاتي مشتريان اعتباري استاني

مدير شعب خراسان رضوي بر لزوم ايجاد پايگاه اطلاعاتي مشتريان اعتباري ، توسعه پايانه هاي مجازي و خدمات بانكداري الكترونيك ، تلاش در راستاي بازاريابي اعتباري و خدمات كارمزد محور تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي در نشست كميته بازاريابي مديريت  با موضوع توسعه بازاريابي تلفني و راهكارهاي بازاريابي اعتباري كه با حضور معاونان مديريت ،  اعضاي اصلي كميته و رؤساي شعب منتخب مشهد برگزار شد.حسن خطيب زاده مدير شعب نظر سنجي از مشتريان در پايان اعطاي تسهيلات در راستاي تكريم ارباب رجوع و بازبيني فرايند پرداخت تسهيلات را خواستار شد.

خطيب زاده با بررسي عملكرد مديريت در  سال 97گفت : علي رغم محدوديت هاي موجود و با اجراي دو طرح غدير يك و دو در سال 97 پرداخت تسهيلات نسبت به سال 96 افزايش چشمگيري داشت.

وي تاكيد كرد : ضرورت دارد با  نظارت و  مديريت منابع، همزمان با پرداخت تسهيلات ، بتوانيم اهداف جذب منابع اين حوزه را نيز محقق كنيم. خطيب زاده ادامه داد: فعاليت هاي بازاريابي نبايد منحصرا معطوف به جذب منابع باشد بلكه حوزه اعتباري و خدمات كارمزد محور نيز به دليل اهميت ويژه و همچنين فعاليت رقبا نياز به برنامه ريزي و بازاريابي دارد .

 در ادامه جلسه  مرتضي ناصري معاون اجرائي مديريت اظهار داشت : با عنايت به اهميت بسيار بالاي وصول نقدي در اهداف سال 98 و تاثير آن در پرداخت تسهيلات بدون سپرده، پرستاري قراردادهاي مشاركت و ايجاد ارتباط مستمر با تسهيلات گيرنده از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. وي افزود : نظارت بر عملكرد نمايندگان دفترخانه مورد تاكيد مي باشد.همچنين مي توان از ظرفيت هاي بازاريابي ايشان نيز به منظور ارائه مشاوره هاي تسهيلاتي به فروشندگان و سازندگان استفاده نمود.

ناصري ادامه داد : با توجه به سياست هاي اعتباري سال جديد و تاكيد بر پرداخت تسهيلات از محل وصول نقدي، حوزه وصول مطالبات از اهميت بالايي برخوردار است و لازم است مسئولان شعب با برنامه ريزي مناسب براي كاهش مطالبات معوق و افزايش وصول نقدي اقدام كنند.

 

در بخش ديگري از اين نشست حميدرضا همت آبادي معاون مالي و فناوري اطلاعات مديريت به ارتباط خدمات مختلف بانك با يكديگر اشاره كرد و گفت :  با مديريت صحيح و نظارت در زمان پرداخت تسهيلات مي توانيم در حوزه جذب منابع و همچنين بانكداري الكترونيك نيز اهداف مربوطه را محقق كنيم. وي افزود: فعالسازي خدمات بانكداري الكترونيك براي كليه تسهيلات گيرندگان مورد تاكيد مي باشد. همچنين مي توان از فعالسازي حواله منظم با مبالغ حداقل در سررسيد اقساط با يادآوري به مشتري به عنوان ابزاري جهت جلوگيري از معوق شده مطالبات استفاده كرد.

آخرین بروزرسانی 1398/3/13