فهرست اخبار فهرست اخبار

مدير شعب خراسان رضوي:

تحقق اهداف ، فعاليت جهادي مي خواهد

بايد براي تحقق اهداف و موفقيت در كار، فعاليت جهادي داشته باشيم ، كار جهادي تلاشي است كه مبتني بر علم و آگاهي بوده و با يك تصميم هوشمندانه نتايج مطلوبي را به دنبال خواهد داشت .

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، اين مطلب را حسن خطيب زاده مدير شعب استان در  اولين نشست  رؤساي شعب مشهد كه با حضور‌معاونان مديريت ، مسئولان حوزه حراست استان  و رؤساي دواير مديريت برگزار شد عنوان كرد.

خطيب زاده  اظهار داشت :  در سال رونق توليد ، سيستم بانكي كشور از جمله بانك مسكن مي تواند تأثير بسزايي در رونق توليد كشور خصوصاً رونق  بخش مسكن داشته باشد.

خطيب زاده ادامه داد : طبق فرمايش رهبري بايد براي تحقق اهداف و موفقيت در كار، فعاليت جهادي داشته باشيم ، كار جهادي تلاشي است  كه مبتني بر علم و آگاهي است  كه با يك تصميم هوشمندانه بتوانيم نتايج مطلوبي را كسب كنيم.

مدير شعب استان گفت : سال 98 سال فرصت ها،‌ گشايش نقدينگي و  گرفتن نتايج است در همين ابتداي سال بايد با هم ميثاق بنديم كه با تلاش و كوشش مضاعف همه كاركنان صف و ستاد بتوانيم در جهت تحقق اهداف ابلاغي قدم هاي مثبتي را برداريم.

خطيب زاده شرايط تحقق مطلوب اهداف را تعيين مهلت براي تحقق هدف، دست يافتني بودن  و بازنگري در روش هاي رسيدن به اهداف و افزايش دانش و اطلاعات بيان كرد.

در ادامه نشست  مرتضي ناصري معاون اجرايي مديريت گفت : يكي از اولويت هاي مهم بانك در سال جديد وصول نقدي مطالبات است كه شعب بايد آن را مدنظر قرار دهند.

وي در تشريح سياست هاي اعتباري سال  98 گفت : علي رغم محدوديت هاي موجود و با تدبير مديران ارشد بانك سياست هاي اعتباري سال جديد با رويه انبساطي نسبت به سال گذشته تدوين شده است.

ناصري ادامه داد : منابع مديريت در سال جديد بايد به مبلغ 46 هزار ميليارد افزايش يابد كه براي آن ، برنامه ريزي مستمر و تلاش مضاعف تمامي كاركنان صف و ستاد مورد انتظار است.

سپس حميدرضا همت آبادي معاون مالي و فناوري مديريت  كليد موفقيت همه سازمان ها را تعامل با مشتري و حسن برخورد با ارباب رجوع دانست و بر لزوم تكريم ارباب رجوع توسط همه كاركنان صف و ستاد تأكيد كرد.

وي با تحليل عملكرد مديريت استان در بخش بانكداري الكترونيك به عنوان يكي از مهمترين شاخص هاي ارزيابي عملكرد، تلاش گروهي همه كاركنان را در راستاي تحقق اهداف اين بخش، به خصوص در رابطه با فعال سازي خدمات مجازي جهت مشتريان خواستار شد.

در ادامه نشست  حجت عظيمي رئيس حوزه حراست استان با تقدير از زحمات كاركنان صف و ستاد ، تحقق شعار سال را سبب  تحول در تمامي بخش هاي كشور علي الخصوص بخش  اقتصادي دانست.

وي افزود : مشكل عمده كشور ، مشكل اقتصادي و وضعيت معيشتي قشرهاي ضعيف جامعه است كه بخشي از اين مشكلات به تحريم ها و بخشي به نقايص دروني و ضعف هاي مديريتي مرتبط است .

رئيس حوزه حراست استان بيان كرد : همدلي و هم افزايي تمامي كاركنان و سرلوحه قراردادن شفافيت در امور و صداقت در رفتار  ميتواند منتج به تحقق شعار رونق توليد به ويژه در بخش مسكن شود .

 

آخرین بروزرسانی 1398/3/13