فهرست اخبار فهرست اخبار

مدير خراسان رضوي در جمع اصحاب رسانه

محصولات بانك متناسب با نياز اقشار مختلف جامعه است

با توجه به شرايط متفاوت مالي و اقتصادي طبقات مختلف جامعه ، محصولات متنوعي در بانك مسكن وجود دارد كه كليه افراد مي توانند با دريافت مشاوره از كاركنان اين بانك در شعب استان به انتخاب محصول دلخواه خود و برنامه ريزي مناسب بپردازند

به گزارش روابط عمومي خراسان رضوي اين مطلب را حسن خطيب زاده مدير شعب استان در نشستي بااصحاب رسانه عنوان و از اصحاب رسانه براي تلاش خستگي ناپذيري براي آگاهي بخشي به مردم از طريق ارائه اطلاعات دقيق را تقدير كرد.

در ادامه اين نشست ، مدير شعب استان به تشريح خدمات بانك مسكن پرداخت و گفت : با توجه به سهم 12 درصدي حوزه مسكن و ساختمان از اشتغال كشور و همچنين سهم 33درصدي از اقتصاد كشور نقش بانك مسكن به عنوان تنها بانك توسعه اي و تخصصي در حوزه مسكن و ساختمان از اهميت خاصي برخوردار است.

وي ادامه داد : رسالت اصلي بانك مسكن خانه دار كردن آحاد مردم جامعه است و يكي ديگر از ماموريت هاي اصلي اين بانك ارائه خدمات مالي، بانكي و مشاوره اي به توسعه گران و سازندگان واحدهاي مسكوني است.

مدير شعب استان در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد : با توجه به كمبود واحدهاي مسكوني به خصوص در نقاط شهري بانك مسكن چه سياست ها و برنامه هاي دارد گفت: با توجه به طرح ملي كه ايجاد 100 هزار واحد مسكوني را تا پايان سال 99 پيش بيني كرده است اين بانك اقدامات مختلفي را در دستور كار دارد و در حال حاضر نيز وفق سياست هاي اعتباري سال 98 كليه سازندگان حرفه اي در شهر مشهد مي توانند از تسهيلات مشاركت مدني ساخت مسكن تا سقف 160 ميليون تومان به ازاء هر واحد استفاده كنند . به گفته وي همچنين در راستاي سياستهاي دولت مبني بر بازآفريني بافت فرسوده شهري امكان پرداخت تسهيلات با نرخ يارانه اي به سازندگان و مجتمع سازان اين نيز مناطق وجود دارد.

آخرین بروزرسانی 1398/6/13