فهرست اخبار فهرست اخبار

صعود كوهنوردان خراسان رضوي به بينالود

سيد حسين موسوي اسفيجي و امير رضا سهرابي از كاركنان مديريت خراسان رضوي به قله 3211 متري بينالود صعود كردند به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، قله بينالود دومين قله بلند استان به شمار مي آيد .

همچنين سيد حسين موسوي اسفيجي ، عليرضا شريعتي ، اميررضا سهرابي ، سيدحسين موسوي و سعيد همت آبادي از كاركنان اين مديريت موفق به صعود به قله شيرباد  شدند. قله شيرباد به ارتفاع 3316 متر به عنوان بام استان خراسان رضوي معروف است .

صعود به قله شاهوار نيز يكي ديگر از برنامه هاي كوهنوردي اين مديريت بود ، اين قله به ارتفاع 3945 متر به عنوان بام استان سمنان نام گذاري شده است و هادي طزري ، اميررضا سهرابي و سعيد همت آبادي از كاركنان اين مديريت در اين صعود حضور داشتند .

محمد خليل ابراهيمي ، سيد حسين موسوي اسفيجي ، محمد ملكي ، محمد جواد رباني ، امير رضا سهرابي ، سيد حسين موسوي و سعيد همت آبادي از اعضائ گروه كوهنوردي استان به قله هاي چمن و زشك شهرستان طرقبه و شانديز نيز صعود كردند.

گفتني است در اين صعودها  نحوه صحيح گام برداري ، نحوه مقابله با ارتفاع زدگي ، آشنايي با داروهاي ارتفاع زدگي ، نحوه انتخاب  سرقدم ، مياندار ، عقب دار و چرخش مسئوليت بين اعضاتوسط اميررضا سهرابي به اعضائ گروه آموزش داده شد.

آخرین بروزرسانی 1398/6/13