فهرست اخبار فهرست اخبار

پاسخگويي مسوولان خراساني به مردم

روابط عمومي مديريت خراسان رضوي از پاسخگويي مسوولان مديريت به مردم در قالب ميز خدمت خبر داد.

بر اساس اين گزارش ، با هدف تكريم ارباب رجوع و به منظور پاسخگويي مطلوب به مشتريان، در شعب  بلوار انديشه ، كوي اميرالمومنين و بهار مشهد با حضور مرتضي ناصري و حميدرضا همت آبادي ميز خدمت برقرار شد و معاونان مديريت به سوالات مشتريان پاسخ دادند .

 

آخرین بروزرسانی 1398/7/14