فهرست اخبار فهرست اخبار

دواير مديريت خراسان رضوي حسابرسي شدند

روابط عمومي مديريت خراسان رضوي از حسابرسي دواير اين مديريت توسط تيم اعزامي از اداره كل حسابرسي داخلي خبر داد.

بر اساس اين گزارش ، مهر علي شفاعي سرگروه تيم حسابرسي در گفتگو با روابط عمومي اين مديريت گفت : تفاوت مهم حسابرسي اين دوره با دوره هاي قبل ، انجام حسابرسي عملياتي و بررسي فرايندهاي دواير با استفاده از مدل كوزو است و حسابرسان از طريق مصاحبه با كاركنان دواير نسبت به شناسايي نقاط ضعف و قوت دواير اقدام مي كنند.

 وي حسابرسي مديريت  ها را در راستاي تكاليف مديران عالي بانك در خصوص افزايش بهره وري ، سنجش كارايي و اثر بخشي فعاليت ها در قالب انجام حسابرسي داخلي و ارزيابي سيستم كنترل هاي داخلي مديريت هاي شعب دانست.

همچنين حسابرسان در  نشستي كه با حضور مدير شعب استان و معاونان مديريت برگزار شد ضمن تقدير و تشكر از عملكرد مطلوب دواير و همچنين تعامل مثبت  و همكاري  كاركنان دواير با حسابرسان مركز ، به ارائه پيشنهادهاي خود در راستاي بهبود عملكرد و افزايش بهره وري دواير پرداختند .  

آخرین بروزرسانی 1398/10/14