فهرست اخبار فهرست اخبار

مدير خراسان رضوي :

جذب منابع با تلاش گروهي محقق مي شود

در شرايط رقابتي فعلي تحقق اهداف جذب منابع فقط با تلاش گروهي و همدلي تمامي كاركنان صف و ستاد محقق مي شود .

به گزارش روابط عمومي خراسان رضوي اين مطلب را حسن خطيب زاده مدير شعب استان در نهمين جلسه كميته بازاريابي كه با حضور معاونان مديريت و رؤساي شعب منتخب تشكيل شد عنوان  كرد .

وي افزود : در اين راستا روساي شعب بايد ضمن نظارت كامل بر تمامي فعاليت هاي شعبه از تمامي ابزارهاي مديريتي در راستاي تحقق اين مهم استفاده  كنند .

مدير شعب استان بر لزوم مشتري مداري و تكريم ارباب و رجوع، همدلي و مشاركت همه  كاركنان در جهت تحقق اهداف ابلاغي، معرفي  كاركنان توانمند از سوي مسئولان شعب به منظور تقدير از زحمات آنان  توسط مديريت  تاكيد  كرد.

در اين  نشست طرح فجر به منظور برنامه ريزي در جهت جذب منابع و تقدير از پرسنل توانمند و شعب موفق مورد بررسي و تائيد حاضرين قرار گرفت كه مقرر گرديد از  دوم دي ماه تا 22 بهمن در استان اجرا شود.

آخرین بروزرسانی 1398/10/26