فهرست اخبار فهرست اخبار

مدير عامل شركت عمران مسكن سازان ثامن

بافت فرسوده پيرامون حرم رضوي را با كمك بانك مسكن احيا كنيم

با در دستور كار قرار گرفتن انتشار اوراق مشاركت 1400 ميليارد توماني براي اجراي زير ساخت هاي بافت پيراموني حرم مطهر رضوي، شهردار منطقه ثامن از انتخاب بانك مسكن توسط شهرداري به عنوان گزينه اول صدور اين اوراق خبر داد.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، نعمتي شهردار منطقه ثامن و مدير عامل شركت عمران مسكن سازان ثامن  اين خبر را در در نشستي كه  با حضور خطيب زاده مدير شعب استان ، كدخدامزرجي و طاهررحيمي رؤساي دواير اعتباري و فني و ارزيابي ، كوثري معاون اداري و مالي، زماني مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري ثامن برگزار شد  اعلام كرد.

وي گفت : اميدواريم با موافقت بانك مسكن  براي صدور اين اوراق ، گامي بزرگ در توسعه تعامل في مابين برداريم .

نعمتي با اشاره بازديد هاي اعضاء كميسيون عمران، بودجه و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي از پروژه هاي در دست اقدام  افزود :  بر اساس دستور رئيس جمهور و ابلاغ به سازمان برنامه و بودجه مقرر شده مجوز انتشار 1400 ميليارد تومان اوراق مشاركت با تضمين 50 درصدي دولت و 50 درصدي شهرداري مشهد جهت اجراي زير ساخت هاي بافت پيراموني حرم مطهر رضوي صادر شود.

شهر دار منطقه ثامن ادامه داد : به منظور بازآفريني بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوي نهاد مجري طرح  متشكل از شهرداري منطقه ثامن، شركت عمران مسكن سازان ثامن و بازآفريني شهري تشكيل شده و 450 پروژه اقامتي با ظرفيت 150 هزار تخت در دستور كار اين نهاد قرار دارد كه تا كنون 100 پروژه آن به اتمام رسيده است.

همچنين وي درخواست تسهيلات به مبلغ 1000 ميليارد تومان بابت احداث 15 پاركينگ طبقاتي، 86 هكتار معبر و خيابان اطراف حرم و افزايش فضاي سبز از 5/2 هكتار به 67 هكتار را نيز مطرح كرد.

در ادامه اين نشست حسن خطيب زاده مدير شعب استان اظهار داشت : براي اخذ تسهيلات درخواستي لازم است طرح توجيهي پروژه،  وثايق پيشنهادي شهرداري  و  ليست پروانه هاي صادره سال جاري به بانك اعلام شود.

 وي افزود : همچنين شركت هاي مجري طرح بايد براي تعامل با بانك مسكن در جلسات في ما بين بانك و شهرداري حضور يابند.

سپس زهره كدخدامزرجي رئيس دايره امور اعتباري گفت : با توجه به انعقاد قرارداد عامليت بين بانك مسكن و سازمان ملي زمين و مسكن امكان پرداخت تسهيلات براي  بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با نرخ 9 درصد مهيا  شده است .

وي افزود : ضرورت دارد شهرداري ثامن پس از صدور پروانه ساختماني، نسبت به معرفي افراد متقاضي به اين بانك اقدام  كند.

مزرجي ادامه داد : طبق دستورالعمل بانك مركزي امكان پرداخت تسهيلات به شهرداري ها وجود ندارد پيشنهاد مي گردد شركت هاي مجري طرح جهت اخذ تسهيلات به بانك معرفي شوند.

آخرین بروزرسانی 1398/10/26