فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیر شعب اردبیل: برای پیشبرد اهداف بازسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی و آسایش و آرامش روستانشینان با تمام توان آماده ایم.

ابوالفضل کوهی فرد در نشستی که با حضور مدیرکل بنیاد مسکن اردبیل و به میزبانی بانک مسکن استان برگزار شد با اشاره به آمار و ارقام تسهیلات پرداختی گفت: از کل 4500 سهمیه قابل احداث تسهیلات مقاوم سازی روستایی استان در سال 99 و در بین بانکهای عامل تعداد2250 واحد یعنی 50 درصد به مدیریت بانک مسکن استان اردبیل واگذار شده است که از این تعداد 1399 فقره موفق به عقد قرارداد شده است.

ابوالفضل کوهی فرد در نشستی که با حضور مدیرکل بنیاد مسکن اردبیل  و به میزبانی بانک مسکن استان برگزار شد با اشاره به آمار و ارقام تسهیلات پرداختی  گفت: از کل 4500  سهمیه قابل احداث تسهیلات مقاوم سازی روستایی  استان در سال 99 و در بین بانکهای عامل  تعداد2250 واحد یعنی 50 درصد به مدیریت  بانک مسکن استان اردبیل  واگذار شده است  که از این تعداد 1399 فقره موفق به عقد قرارداد شده است.

مدیر شعب اردبیل در ادامه گفت باید اذعان داشت با آنکه پرداخت تسهیلات  با این حجم  کار و شلوغی شعب  مشکلات  زیادی دارد و زحمت بسیاری را میطلبد ولی ما براین اعتقاد داریم که آرامش و آسایش ما در آرامش و آسایش و رفاه روستا نشینان عزیز است و دعای خیر آنان همیشه  کمک حال همکاران بوده  و رضایت آنان موجب  می شود تا همکاران با انرژی مضاعف در خدمت آنان باشند به همین علت همکاران ما از پرداخت تسهیلات با تمام توان استقبال می کنند .

فرهاد سبحانی مدیر کل بنیاد مسکن استان اردبیل نیز ضمن تشکر از همکاری همه جانبه بانک مسکن درادوار گذشته بابت پرداخت بیشترین تسهیلات مقاوم سازی  مسکن روستایی  گفت : از کل خانه های روستایی حدود 54 درصد بازسازی و مقاوم سازی شده و 46درصد آن باقیمانده است  و سیاست مدیریت بحران استان  اینست که مابقی  خانه های روستایی مقاوم سازی شوند تا در بلایای طبیعی  نظیر زلزله  نگران تخریب خانه ها و مشکلات بعدی نباشیم .

  گفتنی است در این نشست توافق بعمل آمد تا جهت جلوگیری از موازی کاری و تسریع در پرداخت تسهیلات ،ارزیابی واحد های احداثی به بنیاد مسکن استان واگذار شود. 

آخرین بروزرسانی 1400/1/10