تازه های اخبار تازه های اخبار

ارتقای درجه پرسنل انتظامات در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی

ارتقای درجه پرسنل انتظامات در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی

یحیی رضاپور یاسمنی، از پرسنل انتظامات حوزه حراست مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی، از درجه افسر نگهبان به درجه ارشد افسر نگهبان ارتقای یافت.
طی مراسمی امیر رنجبریان مدیر شعب استان آذربایجان شرقی به همراه سید مهدی میرعلیزاده رییس حوزه حراست مدیریت شعب این استان، درجه ارشد افسر نگهبانی را به یحیی رضاپور یاسمنی اعطای نمودند و برای وی آرزوی موفقیت نمودند.
آخرین بروزرسانی 1399/6/12