تازه های اخبار تازه های اخبار

مجتمع بزرگ فرهنگی و تجاری کاپری در جمع مشتریان مدیریت گلستان

در پی مذاکرات و فعالیتهای بازاریابی همکاران مدیریت گلستان ، مجتمع بزرگ فرهنگی وتجاری کاپری در گرگان ، به جمع مشتریان این مدیریت پیوست.
طی نشستهای مشترک که با حضور مدیر شعب استان گلستان و مسؤلان این مدیریت با مدیران مجتمع کاپری برگزار شد طرفین در خصوص تعاملات و همکاری های فی ما بین گفتگو کردند. در این مذاکرات پاک نیت مدیر شعب گلستان ضمن معرفی خدمات و محصولات بانک مسکن ،آمادگی بانک را مبنی بر ارایه خدمات مورد نیاز مجتمع اعلام کرد.
گفتنی است در پایان نشستهای مذکور تفاهم نامه ای فی ما بین بانک و مجتمع کاپری تنظیم و به امضای طرفین رسید. در این تفاهم نامه مقرر شد تا بانک مسکن به عنوان بانک عامل جهت انجام تمامی امور مالی مجتمع معرفی شود و کلیه حسابهای مورد نیاز مجتمع و واحدهای تجاری آن را افتتاح نماید. ضمنا بانک مسکن با افتتاح باجه در مجتمع کاپری نسبت به ارایه خدمات بانکی و بانکداری الکترونیک اقدام و جهت کلیه واحدهای تجاری مجتمع مذکور دستگاه POS فروشگاهی نصب نماید.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24