افتتاح و تعطیلی شعبه افتتاح و تعطیلی شعبه

1-افتتاح شعبه 96/08/15

2-افتتاح شعبه 97/05/25

3-افتتاح شعبه 97/06/24

4-افتتاح شعبه 97/09/18

5-افتتاح شعبه 97/10/01

6-ادغام ۴ باجه در شعب ناظر 97/12/22

7-جابه جایی شعبه عطار تهران به شعبه سردار جنگل تهران

8-ادغام شعبه چهارراه مهدیه یزد در شعبه مرکزی یزد(98/10/03)

9-ادغام شعبه امام قائمشهر در شعبه مرکزی قائمشهر(98/10/03)

10-ادغام شعبه بورس کالا تهران در شعبه طالقانی(98/10/04)

11-ادغام شعبه شهید مطهری اورمیه در شعبه امام ارومیه(98/10/10)

12-ادغام شعبه مصلی ابهر در شعبه مرکزی ابهر(98/10/10)

13-ادغام شعبه طالقانی مرند در شعبه امام خمینی(ره) مرند(98/10/17)

14-ادغام شعبه سفین کیش در شعبه پردیس 2 کیش(98/10/17)

15-ادغام شعبه معلم کرمانشاه در شعبه بلوار وحدت کرمانشاه(98/10/17)

16-ادغام شعبه آذری تهران در شعبه عارف قزوینی(1398/10/23)

17-ادغام شعبه امام سمنان در شعبه مرکزی سمنان(1398/10/23)

18-ادغام شعبه شریعتی کرمان در شعبه جمهوری اسلامی کرمان(1398/10/23)

19-ادغام شعبه امام رضا(ع) علی آباد در شعبه مرکزی علی آباد(1398/10/23)

20-ادغام شعبه مصطفی خمینی زاهدان در شعبه مولوی(1398/10/23)

21-ادغام شعبه شهید چمران تهرانسر تهران در شعبه تهرانسر تهران(1398/11/07)

22-ادغام شعبه امام خمینی اصفهان در شعبه میدان جمهوری اصفهان(1398/11/07)

23-ادغام شعبه میدان راه آهن مشهد در شعبه آیت اله کاشانی مشهد(1398/11/07)

24-ادغام شعبه بعثت شیراز در شعبه خیرات شیراز(1398/11/07)

25-ادغام شعبه بلوار پارک ملایر در شعبه سیدالشهدا ملایر(1398/11/07)

26-ادغام شعبه طالقانی رفسنجان در شعبه مرکزی رفسنجان(1398/11/15)

27-ادغام شعبه مسجد سید اصفهان در شعبه چهار باغ پایین اصفهان(1398/11/15)

28-ادغام شعبه امام خمینی نیشابور در شعبه مرکزی نیشابور (1398/11/21)