تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی

 • تشکیل ستاد صیانت از حریم و امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی
 • چاپ بروشورهای راهنمای هیات بانکی و در دسترس قراردادن مشتریان
 • در اختیار قراردادن فرم های نظرسنجی از مشتریان در واحدهای بانک
 • نصب صندوق شکایات و پیشنهادات در واحدهای بانک
 • راه اندازی سامانه رسیدگی به شکایات در دیدارگاه الکترونیکی
 • امکان برقراری ارتباط مستقیم با مدیرعامل بانک از طریق دیدارگاه الکترونیکی
 • امکان برقراری ارتباط با مرکز توسط شهروندان با شماره تلفن 1830 و طرح سوالات خود
 • دسترسی شهروندان به آیین نامه ها ، رویه ها ، محاسبات و هزینه ها در دیدارگاه الکترونیکی
 • دسترسی به تالار گفتگو و طرح سوالات شهروندان و دریافت پاسخ از طریق دیدارگاه الکترونیکی
 • ارسال پیامک در خصوص تراکنش های حسابهای مشتریان
 • اطلاع رسانی به گیرندگان تسهیلات چند روز مانده به سررسید اقساط از طریق پیامک
 • اخذ صورتحساب از طریق دستگاه های نمابر ، گوشی همراه و اینترنت
تاریخ ویرایش1396/1/27- 9:44