معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل نقدینگی و خزانه داری- معاون خزانه

علیرضا موحدی
اداره کل نقدینگی و خزانه داری- معاون خزانه
تلفن : 021-64572462
نمابر : 021-66708683
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه اول کدپستی: