معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل بازرسی - معاون نظارتی و هماهنگی

مجید والایی شریف
اداره کل بازرسی - معاون نظارتی و هماهنگی
تلفن : 021-26230699
نمابر : 021-26230699
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8