معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل کارپردازی - معاون پشتیبانی

فرشاد حجابی مفرد
اداره کل کارپردازی - معاون پشتیبانی
تلفن : 021-26202954
نمابر : 021-26202954
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8