معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل حسابرسی داخلی - معاون

مهدی فرمهینی فراهانی
اداره کل حسابرسی داخلی - معاون
تلفن : 021-26231066
نمابر : 021-26231066
آدرس پستی : بزرگراه نلسون ماندلا(آفریقای سابق)بالاتر از خیابان اسفندیار--کوچه ارمغان شرقی-پلاک8