معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد - معاون

مهدی آل وردی
اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد - معاون
تلفن : 021-66703923
نمابر : 021-66730386
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم -