اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره

محسن عزیزی:

تلاش برای انتقال حسابهای غیرمتمرکز مشتریان به سیستم متمرکز ضروری است

محسن عزیزی عضو هیات مدیره بانک نیز طی سخنانی بر تعیین تکلیف و تکمیل اطلاعات حساب مشتریانی که دارای اطلاعات ناقص هستند، تاکید کرد.

وی با اشاره به راه اندازی سیستم اطلاعات مشتریان گفت: این سیستم بهصورت متمرکز راهاندازی شده و با سامانههای سازمان ثبت احوال نیز ارتباط لازم برقرار شده است. بنابراین، لازم است تا برای انتقال حسابهای غیرمتمرکز مشتریان به سیستم متمرکز اقدام شود.
عزیزی، با ابراز خرسندی از افزایش میزان تراکنشهای غیرحضوری بانک بهعنوان یکی از مزیتهای رقابتی، افزود: با توجه به امکانات خوب این حوزه و فعالیتهای مطلوب بانک در بخش خدمات غیرحضوری، باید گسترش بیش از پیش کاربری ابزارهای غیرحضوری در دستور کار بانک باشد و مشتریان را به استفاده از این ابزار تشویق کنیم؛ زیرا همکاران میتوانند با گسترش استفاده از این ابزارها در میان مشتریان بانک زمان بیشتری را برای بازاریابی، جذب منابع و وصول مطالبات اختصاص دهند.
وی با اشاره به راهاندازی برخی خردهسیستمها در مدیریتها ازجمله سیستم وصول مطالبات و بازاریابی، بر تعامل مدیریت IT و مدیریتهای شعب بهمنظور مدیریت متمرکز بر این خردهسیستمها و درصورت مطلوبیت، گسترش آن به سایر مدیریتها تاکید کرد.
عضو هیات مدیره درخصوص خدمات psp بانک گفت: اسفند ماه 1393 با اخذ مجوز از بانک مرکزی، خدمات بازاریابی و پرستاری پایانههای فروشگاهی به شرکت ناواکو واگذار شده و این شرکت نیز با شرکت دارای مجوز خدمات پرداخت psp تفاهمنامه منعقد کرده است تا تراکنشها از طریق سوییچ دارای مجوز آن شرکت از بانک مرکزی انجام شود.

آخرین بروزرسانی 1394/11/5

پربیننده ترین عناوین پربیننده ترین عناوین