تالار گفتگو تالار گفتگو

تسهیلات بانک مسکن

دزدی کردن به نامهای مختلف

Toggle
0 (0 امتیاز)

تو این بانک خراب شده کسی می دونه وجه التزام چیه؟ 
0 (0 امتیاز)

RE: دزدی کردن به نامهای مختلف
RE: دزدی کردن به نامهای مختلف
پاسخ
1398/9/4 13:13 به عنوان پاسخ ارسال شد به: پيغام #{1} توسط {2}.
0 (0 امتیاز)

وجه التزام خسارت دیر کرد در اجرای قرارداد است_________________________

مواظب نصب دوربین مداربسته خداباش چون نقطه کوری نداره

RE: دزدی کردن به نامهای مختلف
پاسخ
1399/5/21 16:19 به عنوان پاسخ ارسال شد به: پيغام #{1} توسط {2}.