رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل امورکارکنان

مسعود ارمغانی
رییس اداره کل امورکارکنان
تلفن : 021-64572260-3
نمابر : 021-66701295
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه چهارم