مدیران امور مدیران امور

بازگشت

مدیر امور منابع انسانی

پرویز نجفیان
مدیر امور منابع انسانی
تلفن : 021-66743843
نمابر : 021-66709659
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه پنجم