نمایش اخبار نمایش اخبار

با حضور مدیرعامل حکم ریاست روابط عمومی به مدیر سابق آذربایجان شرقی اهدا شد

مراسم معارفه مهدی احمدی رییس جدید اداره کل روابط عمومی با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، مشاور مدیرعامل در منابع انسانی، مدیران امور و روسای دوایر اداره کل روابط عمومی در محل سالن اجتماعات ستاد مرکزی ونک برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار ما، در این مراسم دکتر محمدهاشم بتشکن مدیرعامل بانک با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تسلیت ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی، طی سخنانی با اشاره به عملکرد و فعالیتهای مطلوب اداره کل روابط عمومی از ایزدی بهعنوان فردی متخصص در حوزه ارتباطات و رسانه یاد کرد و گفت: امیدوارم با حضور رییس جدید اداره روابط عمومی، آقای ایزدی وقت بیشتری برای مدیریت در دو اداره مهم بازاریابی و روابط عمومی گذاشته و بتواند در فعالیتهای استراتژیک به هیات مدیره بانک کمک کند.

دکتر بتشکن در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار داشت: در ادبیات کسبوکار بهطور معمول تمایز در خدمات و محصول تعریف میشود ولی در سالهای گذشته این ایده برندینگ از دریچه روابط عمومی دیده شده و پاسخگویی بهعنوان برند بانک و وجه تمایز سازمان معرفی شد که انتظار داریم با حضور آقای احمدی همان برند احیا شده و در تصویر ذهنی مخاطبان تقویت شود.

مدیرعامل بانک داشتن برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را از ضرورتهای فعالیت رییس اداره روابط عمومی برشمرد و گفت: آقای احمدی باید تلاش کند تا سال 1400 برای فعالیتهای خود برنامهریزی کرده و روابط عمومی قرن جدید را به نفر بعدی تحویل دهد.

دکتر بتشکن در ادامه سخنان خود خطاب به احمدی تصریح کرد: یکی از ماموریتهایی که برای شما بهعنوان رییس جدید این اداره کل تعیین میکنم این است که به هر شکل ممکن با کمک حوزه آموزش و امور شعب تهران سرزندگی و اطلاعات شغلی و کاری کارکنان شعب تهران را افزایش داده و برای آن برنامه مشخص ارتباطی داشته باشید و فضای کاری کارکنان تهران را از حیث روابط عمومی آماده کنید.

وی خاطرنشان کرد: تمام کارکنان بانک در سراسر کشور میتوانند منبع اطلاعاتی شما باشند و با آگاهی از فضای عمومی بانک به شما در پیشبرد اهداف روابط عمومی بانک کمک کنند.

مدیرعامل بانک تصریح کرد: شادابی و نشاط برای کارکنان شعب از ضروریات است؛ بهویژه برای بانکهای دولتی که با محدودیتهای بودجه روبرو هستند ولی امکانات دیگری در اختیار دارید که میتوانید از آنها استفاده کنید.

وی گفت: در سیاستهای بازاریابی، بازاریابی مویرگی را از طریق تکتک کارکنان داریم که روابط عمومی هم باید همانند بازاریابی از طریق تمامی کارکنان شعب کشور بهویژه شعب تهران فعالیت خود را به نحو مطلوب انجام دهد و همچون گذشته سرآمد روابط عمومی بانکها و سازمانها باشد.

دکتر بتشکن با تاکید بر ارتباطات مؤثر خاطرنشان کرد: حوزه ارتباطات بانک ذینفعان مختلفی ازجمله کارکنان، بازنشستگان، مشتریان تسهیلات، سپردهگذاران و دولت دارد که باید برای همه این موارد از طریق ادارات کل روابط عمومی و بازاریابی برنامه مشخص داشته باشد.

مدیرعامل بانک تصریح کرد: باید تکتک کارکنان شعب درک درستی از منویات هیات مدیره بانک و اولویتهای سازمان داشته و این وظیفه مشترک مدیریت روابط عمومی و مدیریت امور شعب است که ابزارش به دست روابط عمومی است.

وی همچنین گفت: مهمترین سرمایه بانک خوشنامی و اعتبارش است؛ بنابراین باید در تقویت سرمایه اجتماعی و فضاسازی رسانهای تلاش کنیم و مراقب باشیم که کوچکترین لطمهای به آن وارد نشود؛ درواقع بانک بهغیراز کارکنان به مدافعان رسانهای و خزانهای از متخصصین خارج از سازمان و مشاوران بیرونی نیاز دارد.

دکتر بتشکن خطاب به رییس جدید اداره کل روابط عمومی گفت: باید از تجربه فنی خود که در مدیریتهای شعب و اطلاعاتی که در خصوص محصولات بانک دارید در حوزه روابط عمومی استفاده کنید.

مدیرعامل بانک با اشاره به عملکرد ایزدی در اداره کل روابط عمومی تصریح کرد: با تلاش و فعالیتهای ایشان در حال حاضر سرآمد روابط عمومیهای بانکهای دولتی هستیم و به همین دلیل بهعنوان منتخبین مدیران روابط عمومی بانکهای دولتی از سوی بانک مرکزی انتخاب شدند که این موضوع باید بهعنوان وجه تمایز بانک حفظ شود.

مدیرعامل بانک در بخشی دیگر از سخنان خود تهیه ساختار و سازمان مرکز مشاوره بانک را از مهمترین برنامههای کوتاهمدت اداره کل روابط عمومی برشمرد و گفت: تا 22 بهمن امسال باید این ساختار مشخص شود و اطلاعات کارکنان امور شعب، بازرسی، منابع انسانی، حراست و ... بهصورت درخت دانش درآمده و فشارهای تلفنی از بخشهای مختلف سازمان کم شده و مرکز مشاوره بانک پاسخگوی مخاطبان باشد.

وی همچنین بر جریانسازی دایمی مثبت که مورد تاکید مقام معظم رهبری است تاکید کرد و گفت: جریانسازی در منافع شامل سه بخش ارزشهای ملی، ارزشهای مذهبی و ارزشهای انقلابی است که باید دایماً جریانسازی شود که در بانک مسکن برای این موضوعات کانالهای خاصی ازجمله شورای توسعه فرهنگی امربهمعروف، فرهنگ سازمانی و بسیج را در اختیار داریم.

مدیرعامل بانک تاکید کرد: باید در خصوص مدیریت متمرکز تبلیغات در مدیریتهای شعب و استانها بازتعریف داشته باشیم و تمرکز در سیاستگذاریها به ترتیبی باشد که تصویر واحدی از پیامها و تبلیغات در اطلاعرسانی ارایه دهیم.

دکتر بتشکن در پایان برای احمدی در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد و ادامه روند فعالیت مطلوب اداره روابط عمومی با کمک مدیر امور ارتباطات و بازاریابی و کارکنان اداره کل روابط عمومی را خواستار شد.

 همچنین در این مراسم مسعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و بازاریابی طی سخنانی با تبریک انتصاب مهدی احمدی، خاطرنشان کرد: تجربیات و سوابق ایشان در شعب و ستاد مدیریت به اداره روابط عمومی کمک شایانی کرده و زمینه ارتباط بیشتر با بدنه شعب و مدیریتها ایجاد و ظرفیتهای اداره کل روابط عمومی را افزایش میدهد.

ایزدی با اشاره به فعالیتهای مختلف اداره کل روابط عمومی، کارکنان آن را افرادی پرتلاش، خلاق، دستپاک و علاقهمند برشمرد و اظهار داشت: فعالیتهای روابط عمومی از تبلیغات گرفته تا اطلاعرسانی و برندینگ موارد مهمی تلقی میشود که در صورت مطلوب بودن میتواند اثر خوبی از سازمان در ذهن مخاطبین گذاشته و در صورت کمکاری ذهنیت مردم را نسبت به سازمان منفی کند.

وی در ادامه برقراری ارتباط مطلوب و کنترل جراید، خبرگزاریها و شبکههای اجتماعی را کاری پرمشغله، تخصصی و حرفهای دانست و گفت: خوشحالم که در خدمت همکارانی هستم که در این زمینهها متخصص و حرفهای هستند و میتوان به ضرس قاطع گفت امروز روابط عمومی بانک مسکن حتی در نگاه مدیران ارشد کشور بهعنوان یک روابط عمومی خوب شناختهشده و به همت کارکنان خود و حمایت مدیریت ارشد بانک، خوب درخشیده است.

مدیر امور ارتباطات و بازاریابی با اشاره به حمایتهای همیشگی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک تاکید کرد: اداره کل روابط عمومی اگر پشتیبانی مدیران عالی سازمان را همراه نداشته باشد نمیتواند کار خود را به نحو مطلوب به پیش ببرد.

 در ادامه این مراسم مهدی احمدی رییس جدید اداره کل روابط عمومی که پیش از این مسوولیت مدیریت آذربایجان شرقی را بر عهده داشت طی سخنانی از اعتماد مدیران عالی بانک به وی برای انتصاب به این سمت قدردانی کرد و گفت: خداوند را شاکرم که توفیق خدمت گذاری در بزرگترین بانک تخصصی، توسعهای و دولتی کشور را به من اعطا نمود و تلاش خواهم کرد با رهنمودهای مدیران عالی بانک، آقای ایزدی و اهتمام و همدلی تمامی کارکنان جایگاه شایسته و نام بلند و برند بانک را حفظ، تثبیت و ارتقا بخشم.

وی در ادامه روابط عمومی را مغز متفکر، چشم بینا و زبان گویای بانک معرفی کرد و گفت: روابط عمومی در حقیقت شبکه هوشیار، بانک اطلاعات و پل ارتباط بانک با افکار عمومی، مشتریان و همکاران با نگرشها، تمایلات، عادات و سلایق مختلف است و باید در جهت توسعه خصلتهایی چون قانون مداری، نظم و شجاعت، بهداشت معاملاتی و خبری و احترام به حقوق فردی و اجتماعی و صداقت گام بردارد.

احمدی افزود: احساس مسوولیت اخلاقی، آگاهی از بانک و جامعه، نوآوری و خلاقیت، آشنایی با علوم اجتماعی، گوش دادن مؤثر، همدلی و ایمان به حقانیت مخاطب ازجمله ویژگیهای بارز روابط عمومی است.

رییس جدید اداره کل روابط عمومی در ادامه به بیان ریوس اقدامات مدنظر خود در قالب برنامه کوتاهمدت و بلندمدت پرداخت و تصریح کرد: تلاش میکنم با استفاده از خرد جمعی در جهت اعتلای نام و برند خوشنام بانک گام بردارم و نقشه راه و تصویر ذهنی از بانک تقویت شود.

وی تمرکز بر تبلیغات و اطلاعرسانی در سطح کشور را از دیگر برنامههای خود برشمرد و گفت: همچنین سعی میشود استراتژی بانک که همان تمایز محصولات است به اطلاع ذینفعان رسانیده و خلاقیت و نوآوری در عملکرد با استفاده از خرد جمعی و کار گروهی که منجر به تغییر ارزشآفرین در عملکرد شود، به کار گرفته شود.

احمدی در پایان سخنان خود گفت: امیدوارم با ایجاد پویایی و مدیریت علمی زمینه ارتقای علمی هرچه بیشتر اداره کل روابط عمومی را ایجاد کرده و انتظارات تمام ذینفعان بانک را پاسخ داده و رضایت آنان را جلب نمایم.

 این گزارش حاکی است، در ادامه این نشست ابوالقاسم رحیمیانارکی عضو هیات مدیره بانک با تبریک انتصاب احمدی، برای وی در جایگاه و پست جدید آرزوی موفقیت کرد و گفت: با توجه به عملکرد خوب مسوولان این اداره در گذشته امیدواریم با ریاست آقای احمدی شاهد اتفاقات بهتری در این حوزه بوده و با کمک همکاران روابط عمومی، در آینده خبرهای خوبی را از این حوزه داشته باشیم.

عضو هیات مدیره با اشاره به اهمیت بحث برندینگ و اطلاعرسانی برای سازمانهای بزرگ از آنها بهعنوان بازوی حرکتی سازمان یاد کرد و اظهار داشت: امیدوارم این حرکت با حضور آقای احمدی سرعت بیشتری گرفته و با توجه به گسترش فعالیتهای حوزه مجازی، اینگونه موارد با کیفیت و محتوای بهتر انجام شود.

 همچنین در این مراسم جعفر آقاملایی عضو هیات مدیره با تبریک انتصاب رییس جدید اداره کل روابط عمومی به تجارب و سوابق وی در مدیریت جنوب شرق تهران و مازندران اشاره کرد و گفت: ایشان در مسوولیتهای قبلی توفیقات خوبی داشتهاند که به طور یقین این موفقیتها و تجربه در بخش اجرا میتواند کمک خوبی برای اداره روابط عمومی باشد و فعالیتها با سهولت بهتری انجام گیرد.

وی در ادامه با تشکر از عملکرد کارکنان روابط عمومی از آنان بهعنوان کارکنانی خلاق و با تجربه یاد کرد و تصریح کرد: انشاا... همچنان در جایگاه جدید با قدرت و توکل به خدا فعالیتها را آغاز کنید و به طور یقین با استفاده از تجربیات آقای ایزدی و همکاری کارکنان خوب این اداره میتوانید کارهای بزرگی را انجام دهید.

 در ادامه محمدحسن مهدوی مدیر امور حراست طی سخنانی فعالیتهای دو حوزه حراست و روابط عمومی را در سازمان مانند ریل قطار توصیف کرد که اگر نباشند لوکوموتیو سازمان به حرکت درنخواهد آمد.

وی در ادامه به بیان ویژگیهای مدیر و کارکنان روابط عمومی پرداخت و گفت: از نظر دانش کاری و فنی مدیر و کارکنان روابط عمومی باید بهترین کارکنان مجموعه بوده و دارای سابقه تجربی مناسبی باشند.

مهدوی همچنین گفت: همکاران روابط عمومی باید در حوزه افکار عمومی پژوهشگر باشد و بهموقع افکار عمومی جامعه و سازمان خود را تحلیل کند و اگر ما نتوانیم در روابط عمومی قدرت تجزیهوتحلیل مناسب و با سرعت داشته باشیم قطعاً از سیستم بانک و کارکنان بانک عقب میمانیم.

مدیر امور حراست دارا بودن اخلاق، منش اسلامی و تعهد به سازمان را از دیگر ویژگیهای کارکنان روابط عمومی دانست و تاکید کرد: باید الگو بودن در روابط عمومی همچون گذشته مستمراً ادامه داشته باشد تا سایر بخشها را بهپیش ببریم.

وی تاکید کرد: اگر روابط عمومی برنامهریزی مدون طولانیمدت و منظم و قاعدهمند نداشته باشد موفق نخواهد بود و باید به طریقی سازماندهی کند که از ظرفیت همه در سازمان استفاده کند تا با کمترین هزینه بهترین برند باشد.

مدیر امور حراست در پایان سخنان خود گفت: انشاا... از تمام توانمندیهای آقای احمدی استفاده شود و روزی را شاهد باشیم که وضعیت سازمان بهتر از گذشته شود.

 در ادامه این نشست نادر قاسمی عضو هیات مدیره طی سخنانی ضمن تبریک به احمدی، به سوابق و موفقیتهای وی در سمتهای قبلی اشاره کرد و فعالیتهای اداره روابط عمومی را در خصوص معرفی محصولات و خدمات بانک مهم برشمرد.

وی همچنین عملکرد و خدمات رییس سابق این اداره کل را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر کمتر کسی میشود که محصولات بانک را نشناسد و این محصول تلاش مسوولان و کارکنان اداره کل روابط عمومی است.

قاسمی در ادامه با اشاره به مرکز مشاوره بانک، فعالیتهای آن را کمک به حوزه طرح و برنامه و امور شعب دانست و تصریح کرد: این بخش علاوه بر معرفی خدمات پاسخگوی نیازهای مشتری و مشکلات آنان است.

عضو هیات مدیره بانک با اشاره به بحث شکل ظاهری شعب گفت: در تهران باید خون جدیدی تزریق شود و در خصوص فضای شعب، اداره روابط عمومی باید به امور شعب کمک کند.

در پایان این مراسم حکم انتصاب مهدی احمدی به سمت رییس اداره کل روابط عمومی از سوی مدیرعامل به وی اهدا شد.

آخرین بروزرسانی 1396/8/17